DS People. The Perfect Match.

Bent u op zoek naar betrouwbaar en vakbekwaam personeel? Dan bent u bij DS People aan het juiste adres om de perfecte match te vinden.

Algemene informatie AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

7 maart 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Meer lezen

‘Schokkend aantal’ bedrijven zonder RI&E

5 september 2017

De controle op riskante situaties op de werkvloer staat onder druk. Mark Kuipers, hoogste baas van de Inspectie SZW, vindt het “schokkend” dat veel bedrijven niet beschikken over de wettelijk verplichte RI&E. Hij benadrukt de eigen verantwoordelijk die bedrijven hebben voor veilig en gezond werken.

Meer lezen

Arbeidsmarkt in cijfers 2016 – herstel van economische crisis

19 mei 2017

De Nederlandse arbeidsmarkt is in 2016 in veel opzichten de economische crisis te boven gekomen. De arbeidsdeelname is echter nog steeds lager dan in 2008, net voor het uitbreken van de crisis.

Meer lezen

NBBU en ABU doen onderzoek naar flexmigranten in Nederland

6 april 2017

NBBU- en ABU-leden hebben in 2016 119.598 flexmigranten bemiddeld. Deze flexmigranten leveren door het hele land een onmiskenbare bijdrage aan de Nederlandse economie en helpen de Nederlandse productiviteit en export te behouden en te vergroten. Ze werken in sectoren waar niet tot nauwelijks Nederlandse arbeidskrachten voor zijn te vinden.

Meer lezen
Nieuwsoverzicht

Onderhandelingen nieuwe cao voor uitzendkrachten gestart

4 april 2017

Op 9 maart zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao voor uitzendkrachten gestart. De ABU en NBBU willen samen met de vakbonden komen tot één nieuwe cao voor uitzendkrachten. Inzet van de uitzendwerkgevers is het op één lijn krijgen van de huidige cao’s tot een cao die recht doet aan de positie van uitzendkrachten.

Meer lezen
Nieuwsoverzicht

Tussentijdse wijzigingen NBBU-cao’s per 1 juli 2016

28 juni 2016

Per 1 juli 2016 wijzigen de NBBU-cao’s voor Uitzendkrachten en voor Vaste Medewerkers. De wijzigingen zijn alle het gevolg van het einde van het overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid. Lees hier wat er is gewijzigd.

Meer lezen

Verhoging Wettelijk Minimumloon per 1 juli 2016

26 mei 2016

Per 1 juli 2016 worden de bruto minimumlonen verhoogd.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarbij ook de uurlonen bij een fulltime dienstverband gepubliceerd. Hierbij zijn zij uitgegaan van een 36-, 38- of 40-urige werkweek. Dit is echter wel een afgeleide van de bovenstaande dag-, week- en maandlonen. Dit betekent dat hier geen wettelijke rechten aan kunnen worden ontleend:

Meer lezen
Nieuwsoverzicht

Salarisbetaling Koningsdag 2016

15 april 2016

De verloning van week 16 valt dit jaar precies op Koningsdag. Het salaris wordt in deze week niet uitbetaald op de vertrouwde woensdag, maar op de dinsdagmiddag 26 april. Zorg er dan ook voor dat jouw uren van week 16 voor dinsdag 26 april, 12:00 uur bij ons binnen zijn. Uiteraard kan dit nu ook weer via de post, mail of whatsApp. Ben je toch te laat met het aanleveren van je uren, geen probleem dan volgt de eerst volgende salarisbetaling op 4 mei 2016.

Meer lezen

Wetswijzigingen NBBU. 1 juli 2016

13 april 2016

DS People heeft te maken met de belangrijke Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wetswijzigingen per 1 juli 2016. Wat gaat er door deze wijzigingen voor je veranderen? Door de wijzigingen van de WWZ wordt de positie van jou als tijdelijke flexwerkers versterkt. Als flexwerker stroom je per 1 juli 2016 sneller door naar een vast contract. Dit komt door een aanpassing in de duur van fase 2 en het aantal contracten bij AOW-gerechtigden.

Duur fase 1 en 2:
Met ingang van 1 juli 2016 wijzigt de duur van uitzendovereenkomsten in fase 2. De ingangsdatum is 27 juni (27/06/2016) Vanaf dat moment wordt de termijn verkort van 104 naar 52 gewerkte weken. Fase 1 en 2 samen duren vanaf dat moment maximaal 78 gewerkte weken.
Het overgangsrecht van de WWZ binnen de NBBU-cao duurt tot 1 juli 2016. Hierdoor maak je tot die tijd nog gebruik van de 130 weken in fase 1 en 2. De flexwerkers hebben per 1 juli na 78 weken direct recht op een fase 3 overeenkomst. Stel dat jij als flexwerker op 1 juli 80 weken in fase 1 en 2 heeft gewerkt, dan heb je direct recht op een fase 3 overeenkomst.

AOW-gerechtigden
Ben je AOW-gerechtigde flexwerkers kan DS People vanaf 1 juli 2016 maximaal zes contracten in vier jaar aangaan, voordat er een vast dienstverband ontstaat. Dit omdat het fasensysteem AOW-plus is komen te vervallen.
Door het overgangsrecht verdwijnt de huidige fase 3 voor AOW-gerechtigden per 1 juli. Vanaf dat moment gaat het reguliere NBBU-fasensysteem (fase 1 t/m 4) gelden voor AOW-gerechtigden. Dit betekent dat een AOW-gerechtigde in fase 3 nog maar maximaal zes contracten in maximaal vier jaar mag hebben.

Meer lezen

WILT U UW EIGEN VERENIGING SPONSOREN?

5 april 2016

DS People wil graag iets betekenen voor het verenigingsleven in de regio. En daarmee tevens de verbinding maken tussen ontspanning en werk. Ontspanning is belangrijk om met een heldere geest en voldoende energie goed te kunnen presteren. DS People onderkent dat en wil daar graag een stimulans in zijn. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om een bijdrage aan de verenigingskas te verdienen.

Voor meer informatie over het sponsoren van uw eigen vereniging neem dan contact op met DS People 0187-745111 en vraag naar Piet van den Doel of Malou Copraij.

Meer lezen
Nieuwsoverzicht

DS People

Delen