Ziekte en verzuimprocedure

De belangrijkste afspraken:

Ziek en verzuimprocedure

Waar moet ik mij ziekmelden?
Als werkgever vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers gezond en vitaal aan het werk zijn. Daar horen goede arbeidsomstandigheden bij, maar ook duidelijke afspraken over ziekmelden en verzuim.

Voor alle medewerkers van DS People geldt dat ze zich persoonlijk volgens onderstaande stappen ziekmelden: 

  • Stap 1: Je meldt je persoonlijk voor aanvang van de werkzaamheden telefonisch bij je direct leidinggevende van het bedrijf waar je werkzaam bent;
  • Stap 2: Je meldt je ook persoonlijk en telefonisch voor 09.00 uur bij DS People;
  • Stap 3: Tot slot is het belangrijk dat je jouw verzuimmelding doorgeeft via onderstaande knop;
  • Stap 4: Binnen twee werkdagen neemt 100 Present contact met je op. Zorg ervoor dat je telefonisch bereikbaar bent.

Na de melding maken wij afspraken over de verdere begeleiding, die wij laten verzorgen door 100 Present verzuimmanagement. Het is belangrijk dat je je altijd aan deze afspraken houdt!

Beter melden
Als je weer kunt werken, meld je dit voor aanvang van de werkzaamheden bij jouw opdrachtgever en bij DS People.

Let op!
Je behoort je altijd persoonlijk ziek te melden anders wordt jouw ziekmelding niet in behandeling genomen, tenzij je hier niet toe in staat bent. Dit betekent dat een ziekmelding per sms of WhatsApp niet als rechtsgeldige melding wordt aangenomen. Verlofaanvragen tijdens ziekte worden alleen na een persoonlijk gesprek aangenomen.

Wie betaalt het ziekengeld uit?
Wie het ziekengeld uitbetaalt, is afhankelijk van het contract dat je hebt. Binnen jouw contract betaalt DS People jouw ziekengeld, buiten het contract wordt het ziekengeld betaald door 100 Present verzuimmanagement. Als u meer informatie wilt over wie wanneer uw ziekengeld uitbetaalt, klik dan op onderstaande link. DS People betaalt het ziekengeld uit in de betalingscyclus die je gewend bent en bij 100 Present ontvang je het ziekengeld uiterlijk zes weken na jouw eerste ziektedag.

Heb jij een fase 1-2 contract of een tijdelijk contract dat afloopt tijdens ziekte?
Je bent een medewerker van DS People en je wordt ziek. Het kan ook zo zijn dat je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt welke tijdens jouw ziekte afloopt. In beide gevallen heb je mogelijk recht op een Ziektewetuitkering. De Ziektewetuitkering is een uitkering die vaak zelf door het UWV wordt uitgekeerd. DS People is 'eigen risicodrager' voor de Ziektewet en voert dit daarom zelf uit. De organisatie die DS People ondersteunt bij uitvoering van de Ziektewet is 100 Present verzuimmanagement.

100 Present beoordeelt aan de hand van de wet- en regelgeving of je recht hebt op een Ziektewetuitkering, hoe hoog de uitkering is en hoelang je de eventuele uitkering krijgt. De hoogte van de uitkering laat 100 Present berekenen door het UWV. Afhankelijk van jouw contractvorm heb je na twee wachtdagen recht op 70% óf 90% van jouw laatst verdiende loon. Na een jaar ziekte ontvang je 70% van jouw laatst verdiende loon.

Indien je een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd of weekcontract in fase 1 of 2 hebt, is de uitbetaling van het ziekengeld afhankelijk van of de ziektedagen binnen of buiten jouw contractduur vallen. Indien je ziek uit dienst bent, ontvang je ziekengeld van 100 Present. De ziektedagen die binnen jouw contract vallen, zullen worden uitbetaald door DS People.

Heb jij een contract voor bepaalde tijd in fase 3 of een contract voor onbepaalde tijd in fase 4?
Je bent een medewerker met een contract voor bepaalde tijd in fase 3 of met een contract voor onbepaalde tijd in fase 4 en je wordt binnen de contractduur ziek. DS People betaalt dan jouw ziektewetuitkering uit. Je ontvangt na een wachtdag 90% van jouw laatstverdiende loon. Na een jaar ziekte ontvang je, conform de geldende cao, 70% van jouw laatstverdiende loon. Jouw ziektegeld wordt uitbetaald in dezelfde betalingscyclus zoals je dit gewend bent. Wanneer je een fase 3 contract hebt dat afloopt tijdens ziekte, zal het ziekengeld na uitdiensttreding uitbetaald worden door 100 Present.

De uitvoering van de Ziektewet heeft DS People ondergebracht bij een verzekeraar die in samenwerking met 100 Present zorg draagt voor de verzuimregistratie, controle en bewaking van de verzuimbegeleiding en de re-integratie naar (passend) werk.

Het verzuimreglement voor fase 1 en 2 kan hier worden gedownload.

Het verzuimreglement voor contractanten (fase 3 en 4) kan hier worden gedownload.

Zijn er nog vragen over verzuim of arbeidsomstandigheden? Neem contact met ons op!