Klachtenprocedure ongewenst gedrag

Klachten in het kader van seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie

Klachtenprocedure

Ter voorkoming, bestrijding en behandeling van klachten in het kader van seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie is bij DS People bv een klachtenprocedure van kracht.
DS People hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en een prettige relatie met al haar werknemers. De vestigingsmedewerkers hebben nauw contact met uitzendkrachten, zowel telefonisch, op locatie als op kantoor en staan ervoor open om eventuele knelpunten en/of problemen te bespreken met als streven deze snel en naar tevredenheid op te lossen.  

Mocht ongewenste gedrag echter niet door de direct betrokken partijen bevredigend genoeg geregeld kan worden, dan heeft de ‘klager’ de mogelijkheid om een officiële klachtenprocedure te starten tegen de ‘verweerder’.

De klachtenprocedure staat open voor alle medewerkers van onze organisatie die naar hun mening te maken hebben, of hebben gehad, met grensoverschrijdend gedrag van collega’s of klanten (uitzendkrachten of inleners). 

Klachten kunnen worden ingediend bij de vertrouwenspersoon via email gerry@dspeople.nl of worden toegestuurd aan DS People BV, t.a.v. de vertrouwenspersoon, Nijverheidsweg 21, 3251 LP Stellendam

Klik hier voor meer informatie over de procedure.